söndag 3 januari 2016

Mål 2016

Mål för 2016

2015 blev resultatet 2 av 4 mål uppnådda. Orealistiska mål eller inte tvistar de lärde om  men alltid bra med mål. Några av målen liknar de för 2015 och några har kommit till för att jag vill.
 • 10 % av nettoinkomst investeras
  • Framtida behov kräver högt sparande men samtidigt ha vi bestämt oss för att även leva här och nu. 6,42 % till nysparande 2015 och totalt 31% om vi räknar in amortering så  kan man väl göra lite justeringar och uppnå målet.
 • Direktavkastningen minst 4 % av portföljvärde 2016-12-31
  • Resultatet 5,48% 2015 får gärna öka men målet är 1% högre än målet 2015 som var 3%
 • Portföljvärde ökar med minst 20% inkl återinvesterade utdelningar.
  • Vi går ut hårt och hoppas, med tiden har även en mindre ovilja till risktagningar ökat och detta gör det genast lite svårare.
 • Öka antalet månader med utdelning från dagens 9 till 10
  • 9 månader med utdelning känns bra och om detta skall öka så måste blir det svårt då portföljen just nu är inriktad på norden men jag skall försöka
 • Vår förmögenhet :) skall öka med minst 3%
  • 2015 såg vi en ökning på 5,2%
 • Minst 2 resor med frun skall genomföras
  • Vårt beslut från 2015 var att leva mer här och nu och detta blir en utmaning med tanke  på att detta mål går lite emot de andra.
 • Bloggen skall uppdateras månadsvis
  • Skall bli bättre än 2015


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar